Send us a message

♦︎Address

2 -160-1 Hikari Mansion 302 Kitabukurochō,
Ōmiya-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0835, Japan

♦︎Tel. / Fax.

+81 48 637 4942